Ciąża i MacierzyństwoOdzież i Bielizna dla Niej

Odzież i Bielizna dla NiegoPakiet Korzyści

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego

enocna.pl

 

 

I - Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania ze sklepu internetowego enocna.pl (zwany dalej SKLEPEM) dostępnego pod adresem www.enocna.pl

 2. Właścicielem sklepu enocna.pl jest: 4MUM Agata Gruba, ul. Wzgórze Wolności 5, 83-300 Kartuzy, NIP: 589-186-51-57, REGON: 221573160 (zwany dalej SPRZEDAWCĄ)

 3. Sklep enocna.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 4. Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny i widoczny na jednej z podstron sklepu enocna.pl. Klient ma możliwość zapoznania się z jego treścią także na etapie zatwierdzenia zamówienia.

 5. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem ma charakter dobrowolny, ale akceptacja jego postanowień jest warunkiem koniecznym złożenia skutecznego zamówienia w Sklepie, a tym samym i zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

 6. Wszystkie towary udostępniane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na polski rynek.

 7. Wszelkie informacje o produktach podane na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, specyfikacja oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 8. Wszystkie ceny towarów podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Nie obejmują one kosztów dostawy.

 9. Sprzedaż realizowana jest przez Sklep na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka zamówień poza granice Polski możliwa jest jedynie po indywidualnej konsultacji na linii Sklep – Klient.

 

 

II – Zawieranie umowy sprzedaży

 

 1. Sklep enocna.pl umożliwia składanie zamówień zarówno Klientom niezarejestrowanym, jak i zarejestrowanym.

 2. Fakt zarejestrowania się Klienta jest równoznaczny z założeniem przydzielonego mu profilu na stronie Sklepu, a także udostępnieniem mu szeregu udogodnień, takich jak: podgląd historii zamówień, dostęp do promocyjnych kosztów przesyłki, możliwość śledzenia zmieniającego się statusu złożonych zamówień czy 30-dniowy termin na zwrot. W każdej chwili Klient ma prawo zażądać wyrejestrowania się ze Sklepu, co skutkuje usunięciem założonego mu profilu i odebraniem przyznanych i wymienionych wyżej udogodnień. W przypadku ponownej rejestracji dokonanej przez tego samego Klienta - wskazane udogodnienia zostaną przywrócone.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany liczby i charakteru wymienionego w pkt 2 katalogu udogodnień dla zarejestrowanych Klientów, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszą praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem w/w zmian.

 4. Zamówienie na stronach sklepu enocna.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, za wyjątkiem ewentualnych przerw technicznych. Złożone zamówienia są przyjmowane i przekazywane do realizacji w godzinach pracy Sklepu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

 5. W celu skutecznego złożenia zamówienia:

  a) Klient niezarejestrowany powinien wybrać interesujący go towar/towary dostępne na stornach sklepu enocna.pl, a następnie w kolejnych kartach zamówienia podać swoje dane i adres wysyłki, wybrany sposób dostawy i najdogodniejszą formę płatności, a następnie zatwierdzić swój wybór.

  b) Klient chcący się zarejestrować przed zakupem na etapie wypełniania formularzu zamówienia poproszony zostanie dodatkowo o podanie hasła dostępu do swojego profilu, a następnie zatwierdzenia swojego wyboru poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego, jaki zostanie przesłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail. Czynność ta ma charakter jednorazowy i przy okazji kolejnych zamówień dokonywanych przez Klienta zarejestrowanego nie jest już konieczna (Sklep sam wypełni odpowiednie rubryki karty zamówienia na podstawie danych podanych w czasie rejestracji). Ponadto Klient zarejestrowany zyskuje wówczas dostęp do wymienionych w pkt 2 udogodnień.

 6. Łączna wartość składanego przez Klienta zamówienia, uwzględniająca wszystkie jego składowe, a w szczególności cenę wybranych towarów, koszty przesyłki, jak również wartość przyznanych rabatów widoczna jest na karcie zamówienia jeszcze przed jego zatwierdzeniem.

 7. Na etapie składania zamówienia Klient ma także możliwość wpisania kodu rabatowego (jeśli takowy został mu przyznany), jak również wyrażenia zgody na zapisanie adresu e-mail Klienta do prowadzonego przez Sklep newslettera. Zapisanie się do newslettera ma charakter dobrowolny i Klient w każdej chwili może zażądać wykreślenia swojego adresu e-mail z prowadzonej przez Sklep bazy subskrybentów newslettera. W tym celu należy przesyłać Sprzedawcy lub na adres Sklepu stosowne oświadczenie woli w tej kwestii.

 8. W przypadku podania przez Klienta na etapie składania zamówienia niepełnych, błędnych lub nieprawdziwych danych, które uniemożliwiają finalizację transakcji lub podają w wątpliwość skuteczne doręczenie przesyłki pod wskazany adres, Sklep podejmie próbę ich weryfikacji lub uzyskania ewentualnej korekty od Klienta. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania i odstąpienia od realizacji takiego zamówienia, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

 9. Zatwierdzenie zakupu i złożenie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży na odległość z 4MUM Agata Gruba.

 10. W odpowiedzi na każde skutecznie złożone zamówienie Sklep prześle na podany przez Klienta adres e-mail stosowne potwierdzenie wpłynięcia zamówienia wraz z jego najistotniejszymi elementami. Z tym momentem umowę traktować należy za zawartą. W przypadku nie wpłynięcia takiego potwierdzenia na skrzynkę odbiorczą Klienta w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zatwierdzenia zakupu należy skontaktować się z obsługą Sklepu.

 

 

III – Wysyłka

 

 1. Wszystkie towary widoczne na stronach sklepu enocna.pl są dostępne, a na karcie każdego produktu widoczna jest informacja o ich aktualnym stanie magazynowym oraz orientacyjnym czasie wysyłki. Zdecydowana większość zamówień wpływających do Sklepu przekazywana jest do realizacji i zostaje nadana w ciągu 24-48 godzin (dotyczy dni roboczych) od złożenia zamówienia.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 3. Informacje o aktualnych stanach magazynowych poszczególnych produktów są na bieżąco aktualizowane przez obsługę Sklepu. Niemniej, Sprzedawca dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach możliwość wystąpienia pewnych niezgodności. Szczególnie może to mieć związek z wpłynięciem dwóch lub więcej zamówień na ten sam produkt, w tym samym czasie i na różnych kanałach dystrybucji, bądź ze spóźnionym otrzymaniem informacji o zmianie stanów produktów zlokalizowanych w magazynach zewnętrznych.

 4. W przypadku wystąpienia niezgodności opisanych w pkt 2 lub innego rodzaju przeszkód, powodujących konieczność przesunięcia terminu wysyłki bądź też uniemożliwiających realizację zamówienia częściowo lub w całości - Klient niezwłocznie zostanie o zaistniałej sytuacji powiadomiony drogą mailową. Sklep dopełni jednocześnie wszelkich starań, by ewentualne braki magazynowe jak najszybciej uzupełnić i zamówienie zrealizować w dopuszczalnym dla Klienta terminie.

 5. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia przez Sklep w części lub w całości, bądź też w przypadku braku zgody Klienta na przesunięcie terminu wysyłki - Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia. Prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia i jego anulowania zastrzega sobie w takich sytuacjach także Sklep.  

 6. Zgoda Klienta na częściową realizację zamówienia sprawi, że wysłane zostaną mu wyłącznie produkty dostępne, zaś ostateczna wartość zamówienia zostanie pomniejszona o elementy z niego usunięte. W przypadku dokonania płatności z góry różnica w cenie między zamówieniem złożonym, a zrealizowanym zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.

 

IV – Sposoby dostawy

 

 1. Dostawa zamówienia złożonego w Sklepie odbywa się zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Klienta w formularzu zamówienia - na podany przez niego adres i w zaznaczony na liście wyboru sposób (lista dostępnych sposobów przesyłki dostępna jest w pkt 2 poniżej).

 2. Wśród dostępnych i realizowanych przez Sklep metod przesyłki do wyboru Kupującego w trakcie zamówienia pozostają: 

 3. a) Paczka w RUCHu - przesyłka dostarczana jest do wybranego i wskazanego przez Klienta kiosku lub punktu partnerskiego sieci RUCH (ponad 3000 lokalizacji w całym kraju). Odbiór zamówienia następuje właśnie ze wskazanego kiosku. Brak ograniczeń wagowych, choć maksymalny gabaryt opakowania nie może przekroczyć wymiarów 20x30x50cm. Przesyłka ubezpieczona do kwoty 300 zł. Deklarowany czas dostawy: 3-5 dni roboczych.

  b) Paczkomat 24/7 - usługa świadczona przez firmę Inpost. W tym wypadku paczka nie jest jednak doręczana pod wskazany przez Klienta adres, lecz do jednego z wybranych przez niego paczkomatów. Otwarcie skrytki następuje po podaniu kodu dostępu, jaki przesyłany jest Odbiorcy drogą mailową oraz SMS-em. Maksymalne wymiary paczki to w tym wypadku 41x38x64 cm, zaś waga nie może przekroczyć 25 kg. Deklarowany czas dostawy: 1-3 dni robocze.

  c) Przesyłka Kurierska - Najszybsza opcja dostawy, realizowana przez firmę DPD. Poza jednym wyjątkiem - brak ograniczeń wagowych czy gabarytowych. Dostawa następuje pod wskazany adres, zwykle po uprzednim kontakcie e-mailowym lub/oraz telefonicznym ze strony przewoźnika. Przesyłka ubezpieczona do kwoty 1000 zł. Opcja aktywna dla płatności dokonanych z góry (przelew, płatność on-line). Deklarowany czas dostawy: doba.

  d) Przesyłka Pobraniowa - Przesyłka kurierska, z identycznymi parametrami, wartością wliczonego w cenę ubezpieczenia oraz czasem dostawy. Jedyną różnicę stanowi fakt, że w tym wypadku płatność nie dokonujemy z góry, lecz dopiero w momencie odbioru zamówienia od kuriera. Deklarowany czas dostawy: doba.

  e) Odbiór osobisty – Klient sam odbiera zamówiony towar z siedziby Sklepu. Opcja ta wymaga uprzedniego kontaktu w celu umówienia dogodnego dla obu stron terminu odbioru.

 4. Koszty poszczególnych sposobów dostawy podane są w formularzu zamówienia, jak i podstronie sklepu enocna.pl, w zakładce "Czas i koszt dostawy"

 5. Koszt dostarczenia zakupionych produktów leży po stronie Klienta i stanowi składową końcowej wartości zatwierdzonego przez Niego zamówienia, przy czym Sklep zastrzega sobie możliwość zwolnienia Klienta z tej opłaty pod warunkiem osiągnięcia wymagalnej, minimalnej wartości zamówienia (dla klientów niezarejestrowanych wynosi ona 400 zł, zaś dla klientów zarejestrowanych 250 zł).

 6. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy, z zastrzeżeniem, że może to być wyłącznie zmiana na przesyłkę z wyższym priorytetem doręczenia i/lub wyższą opłatą. Wszelkie związane z przeprowadzoną zmianą różnice w cenie dostawy ponosi w takim przypadku Sklep.

 7. Rzeczywisty czas dostarczenia zamówienia Klientowi stanowi sumę czasu liczonego od przekazania zamówienia przez Sklep do realizacji do jego nadania z deklarowanym czasem dostawy przez przewoźnika, zgodnie z wyborem Klienta, tzn. rzeczywisty czas dostawy = czas realizacji zamówienia przez Sklep + czas doręczenia nadanej już przesyłki przez kuriera czy firmę przewozową.

 

 

V – Metody płatności

 

 1. Sklep oferuje Klientom kilka możliwości uregulowania płatności za złożone zamówienie, a mianowicie:

  a) przelew na konto bankowe - płatność dokonywana na rachunek bankowy Sklepu bezpośrednio ze strony banku Klienta, przekazem pocztowym lub korzystając z polecenia wpłaty. Dane właściwe dla tego rodzaju płatności to:

  Agata Gruba

  89 1160 2202 0000 0002 1325 2150

  w tytule przelewu należy wpisać dane Kupującego oraz nr zamówienia. Przy tej opcji zapłaty realizacja zamówienia zostaje wstrzymana do momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego.

  b) pobrnie - Dostępna wyłącznie przy wyborze przesyłki kurierskiej jako formy dostawy. Płatność za zamówienie przekazuje się kurierowi doręczającemu paczkę z zamówieniem. Zarówno o wysokości pobrania, jak i planowanych terminie doręczenia Klient jest poinformowany drogą mailową.

  c) przelew on-line - System płatności elektronicznych umożliwiających bezpośrednie zlecenie wpłaty z poziomu sklepu za pośrednictwem karty płatniczej lub też poprzez przekierowanie Klienta na stronę Jego banku. Wszelkie dane płatności są wypełniane automatycznie. Wystarczy skutecznie się zalogować, sprawdzić detale przelewu i zatwierdzić płatność. Zaksięgowanie wpłaty przez Sklep następuje od razu.

  Obsługiwane karty płatnicze to: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  d) gotówka – stosowana przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu, po uprzednim ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu odbioru.

 2. Klient, składając i zatwierdzając zamówienie zobowiązuje się do zapłaty ceny za zakupiony produkt/produkty wraz z koszami dostawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawarcia umowy, zaś w przypadku przesyłek pobraniowych – w momencie odbioru przesyłki doręczonej przez kuriera.

 3. Nieuregulowanie płatności w terminie wyznaczonym w pkt 2 spowoduje anulowanie zamówienia przez Sklep i uznanie umowy za niezawartą. Sklep zastrzega sobie możliwość wcześniejszego kontaktu z Klientem w celu ustalenia przyczyn nieopłacenia zamówienia i po konsultacji z Klientem - anulowania zamówienia przed upływem 14 dni. 

 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 5. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są Blue Media S.A. oraz Dotpay S.A

 

 

VI – Zwroty

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, informując o tym Sklep lub Sprzedawcę w formie jednoznacznego oświadczenia. Wskazane jest, by oświadczenie takie przybrało formę pisemną i trafiło do Sklepu/Sprzedawcy w jednej z poniższych postaci:

  a) pismo wysłane na adres Sprzedawcy, tj.: 4MUM Agata Gruba, ul. Wzgórze Wolności 5, 83-300 Kartuzy

  b) oświadczenie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu, tj.: sklep@enocna.pl 

  c) wypełniony formularz zwrotu, którego wzór pobrać można na stronach sklepu enocna.pl, w zakładce "Zwroty".

 2. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonała zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 3. Prawo, o którym mowa w pkt 1 i 2 jest ograniczone czasowo i wynosi:

  a) 14 dni dla klientów niezarejestrowanych

  b) 30 dni dla klientów zarejestrowanych,

  przy czym czas ten liczyć należy od momentu, w którym Klient lub osoba inna niż przewoźnik, a wskazana przez Klienta weszła w posiadania produktów, będących przedmiotem umowy. W celu dotrzymania w/w terminów należy przed ich upływem dostarczyć Sprzedawcy/Sklepowi oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. Po upływie w/w terminów prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Obsługa Sklepu, w odpowiedzi na przesłanie przez Klienta oświadczenie woli odstąpienia od umowy, w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze, przekaże Klientowi w formie wiadomości e-mail potwierdzenie otrzymania w/w oświadczenia. W przypadku braku takiego potwierdzenia ze strony Sklepu należy skontaktować się z jego obsługą.

 4. Skuteczne i terminowe powiadomienie Sklepu o woli odstąpienia od umowy otwiera bieg terminu kolejnych 14 dni, jakie Klient ma na odesłanie do Sklepu na swój koszt zwracanych produktów. Zwrot taki może objąć całość zamówienia Klienta lub też jedynie jego część (gdy na zamówienie składały się co najmniej dwa produkty). Ponadto przygotowana do zwrotu przesyłka powinna zawierać także otrzymany wraz z zamówieniem dowód zakupu (choć nie jest on wymagany), nr zamówienia oraz dowolne oznaczenie, że jest to ZWROT. Wskazane jest także załączenie kopii oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość bądź wypełnionego formularza zwrotu, wskazanego w pkt 1.

 5. Adres właściwy do dokonywania zwrotów to:

   

  4MUM Agata Gruba

  ul. Wzgórze Wolności 5

  83-300 Kartuzy

   

 6. Skuteczne odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów związanych z dostarczeniem zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy z oferowanych przez Sklep). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w czasie zatwierdzania i opłacenia zamówienia, chyba że Klient wskaże lub wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Płatność zwracana jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy. Sklep zastrzega sobie jednak prawo do wstrzymania rozliczenia płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru..

 7. W przypadku odstąpienia od części zamówienia zwrot obejmuje wyłącznie wartość zwracanych przedmiotów. Koszty dostawy z uwagi na to, że są stałe bez względu na ilości nabytych przedmiotów – nie podlegają zwrotowi.

 8. W przypadku zwrotów dotyczących zamówień objętych promocyjną, bezpłatną dostawą, wartość należnego Klientowi zwrotu pomniejszona może zostać o koszt przesyłki, jeśli końcowa wartość zamówienia po uwzględnieniu zwrotu wyniesie:

  a) mniej niż 400 zł dla klientów niezarejestrowanych

  b) mniej niż 250 zł dla klientów zarejestrowanych

 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania, a więc w sposób inny aniżeli mógłby to uczynić np. w przymierzalni sklepu stacjonarnego. Istotne jest z tego względu, by odesłane przez Klienta produkty nie były uszkodzone, nie nosiły znamion użytkowania oraz posiadały wszystkie oryginalne metki i niezniszczone oryginalne tekturowe opakowania (jeśli w takowych zostały Klientowi przesłane). Mając to na uwadze, przygotowując przesyłkę zwrotną Klient zobowiązuje się dochować należytej staranności i zabezpieczyć ją tak, by zminimalizować ryzyko uszkodzenia zawartości w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia naruszenia któregokolwiek z powyższych warunków Sklep zastrzega sobie prawo pomniejszenia kwoty należnego zwrotu o różnicę wartości uszkodzonego/użytkowanego przez Klienta produktu.

 

 

VII – Reklamacje

 

 1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad fizycznych lub prawnych i w tym zakresie odpowiada przed Klientem zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny, a w szczególności art. 556 i kolejnymi Kodeksu Cywilnego.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zawartą umową Klient, po uprzednim powiadomieniu Sklepu o wadzie otrzymanego towaru, może złożyć Sprzedającemu reklamację. W tym celu należy odesłać reklamowany towar wraz z dowodem zakupu (paragonem), wypełnionym formularzem zwrotu (dostępnym na podstronie sklepu, w zakładce "Reklamacje" oraz "tutaj"), zawierającym możliwie dokładny opis niezgodności, okoliczności ich zauważenia oraz wyraźnie określone żądanie Klienta na adres Sklepu, tj.:

   

  4MUM Agata Gruba

  ul. Wzgórze Wolności 5

  83-300 Kartuzy

   

 3. Poprzez żądanie Klienta rozumie się jedną z poniższych opcji:

  a) żądanie obniżenia ceny wadliwego towaru

  b) żądanie wymiany na identyczną rzecz wolną od wad

  c) żądanie usunięcia wad z rzeczy dotkniętej wadą,

  d) w przypadku gdy reklamacja składana jest po raz drugi lub kolejny na ten sam produkt lub gdy Sprzedający z uwagi na zbyt duże koszty lub dowolnego innego powodu nie jest w stanie spełnić żądań Klienta wymienionych w punktach 3b oraz 3c, Klient ma dodatkowo prawo odstąpić od umowy.

 4. W uzasadnionych przypadkach Sklep może zwolnić Klienta z konieczności odsyłania reklamowanego towaru na adres Sklepu i prosić o załączenie do wniosku reklamacyjnego wyłącznie dokumentacji fotograficznej obrazującej charakter niezgodności.

 5. W przypadku towarów podatnych na uszkodzenia w czasie transportu i w związku z tym oznaczone przez Sklep naklejkami ostrzegawczymi "Uwaga Szkło" lub "Nie rzucać" , odbiór przesyłki przez Klienta powinien nastąpić po uprzednim sprawdzeniu stanu opakowania, jak i jego zawartości. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub innego rodzaju wad należy od razu zgłosić swoje zastrzeżenia kurierowi i na przekazanym przez niego druku sporządzić na miejscu protokół szkody lub też odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. Następnie o zaistniałej sytuacji niezwłocznie należy powiadomić Sklep.

 6. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeśli niezgodność towaru nie zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od jej wydania.

 7. Reklamowany i odsyłany towar powinien być czysty, tzn. wyprany. W przeciwnym razie Sklep zastrzega sobie prawo odesłania towaru do Klienta i pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

 8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub jakichkolwiek innych elementów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie wezwie Klienta do ich uzupełnienia. Do czasu usunięcia wskazanych braków przez Klienta reklamacja pozostanie nierozpatrzona.

 9. Dostarczona na adres Sklepu kompletna oraz spełniająca wymogi ujęte w pkt 5 reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep możliwie najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W wyjątkowych okolicznościach, gdyby zachowanie w/w terminu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie było możliwe – Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta, wskazując jednocześnie termin, w którym reklamacja będzie mogła zostać rozpatrzona.

 10. Poprzez uwzględnienie reklamacji należy rozumieć spełnienie przez Sklep żądania Klienta (zgodnie z pkt 3) w stosunku do reklamowanego produktu. Ponadto Sklep zobowiązany jest zwrócić Klientowi koszty poniesione w związku ze zgłoszeniem reklamacji, w tym koszty odesłania wadliwego towaru.

 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostaje odesłany do Klienta wraz ze stosownym uzasadnieniem. 

VIII – Ochrona danych osobowych

 

 1. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Sprzedawca, czyli 4MUM Agata Gruba, ul. Wzgórze Wolności 5, 83-300 Kartuzy.

 2. Podane dobrowolnie przez Klienta dane osobowe wykorzystane zostaną do realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym zlecenia przewozu i doręczenia przygotowanego zamówienia, a także jego ewentualnej oceny oraz przekazywania informacji o prowadzonych przez Sklep akcjach promocyjnych czy oferowanych produktach.

 3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzania danych, a w szczególności zabezpieczających je przed udostępnieniem osobom do tego nieupoważnionym, ich utratą, uszkodzeniem czy zniszczeniem.

 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych znajdujących się w bazie Sklepu, a także do wprowadzania w nich zmian, ich uaktualnienia, uzupełnienia, zażądania ich przeniesienia do innego administratora danych, ograniczenia ich przetwarzania lub całkowitego ich usunięcia. O każdej takiej dyspozycji Klient powinien powiadomić Sklep lub Sprzedawcę w formie oświadczenia przesłanego na adres siedziby Sklepu bądź adres e-mail Sklepu.

 5. Szczegóły związane z ochroną danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sklepu enocna.pl, w zakładce "Polityka Prywatności".

 

 

IX – Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2021 roku

 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć każdej zawartej za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży, a jego treść jest wiążąca dla wszystkich stron zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

 

 

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań z Państwa strony zachęcamy do kontaktu z Obsługą Sklepu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości związane z powyższym regulaminem, oferowanymi produktami, poruszaniem się po sklepie czy procesami związanymi z zawieraniem transakcji bądź ewentualnymi zwrotami i wymianami.

Oto możliwe formy kontaktu:

Telefon: 516-853-551

E-mail: sklep@enocna.pl


 


 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl